הוצאת היתרים ותבעו"ת

שרטוט תכניות, תכנון בניה חדשה – הגשתן לרשויות לצורך קבלת אישור או היתר.

כדי לבנות בניין חדש או להוסיף תוספת לבניין קיים יש לוודא כי בתב"ע החלה על המגרש המדובר ישנם שטחים אפשריים לבניה או אפשרות לבקשת הקלה. במידה וקיימת אחת מהאפשרויות, כדי לבנות בפועל, יש להוציא היתר בניה מהרשות המקומית. במידה ואין אפשרות להנ"ל – יש להתחיל בתהליך של חידוש תב"ע או תב"ע חדשה.

הוצאת תב"ע – תכנית בניין עיר – בסמכות ועדה מקומית או מחוזית לאשר תוספת שטחים, קומות או יחידות דיור וכד' בנוסף לתב"ע החלה במקום. זהו הליך ממושך בן כ-3 שנים ובו מגישים את התכניות המתבקשות לועדה. לאחר אישור הועדה נכנסת לתוקף התב"ע החדשה. כדי להוציאה מהכח אל הפועל יש צורך בהוצאת היתר בניה.

הוצאת היתר בניה – בסמכות הרשות המקומית – בהתאם להוראות התב"ע החלה במקום ניתן לקבל תוספת שטחים, מרפסות, שינויים בחזית וכו'. בהליך יש להגיש תכנית מדידה, תכניות בהן מפורטת מהות הבקשה, תמונות מהשטח, לעיתים מתבקשת גם הדמיה. לאחר אישור ועדה ומילוי כל התנאים לקבלת ההיתר יתקבל היתר הבניה המאפשר התחלת הבניה בשטח עד שנה לאחר קבלתו.

היתר