התחדשות עירונית

פינוי-בינוי ותמ"א 38 – בדיקות היתכנות כלכלית, מחשוב תכניות קיימות, תכנון תוספות ו/או בניה חדשה, עבודה מול הרשויות עד לקבלת האישורים, כולל עבודות תכנון, עיצוב, הדמיות, תכניות מכר ופרזנטציה.

יש לעבור שלבים אלו:

שלב בדיקת היתכנות – בדיקה ואיסוף של נתוני שטח ומספר קומות לבניה – מול הרשות המקומית – לפי התקנון העירוני. שמאי ישקלל את הנתונים ויבצע את ההיתכנות הכלכלית.

מחשוב תכניות – חיפוש ואיתור תכניות עדכניות של המבנה הקיים והמרתן לשרטוט ממוחשב.

תכנון פינוי-בינוי – תכנון המבנה החדש בהתאמה לתנאי טופוגרפיה, קווי הבניין, מספר קומות ודרישות נוספות של הרשות המקומית תוך חשיבה ראשונית על חזות הבניין והמראה החיצוני.

לפני--אחרי-3

תכנון תמ"א 38 – בתכנית זו ניתן להוסיף ממדי"ם, מעלית, מרפסות, שטח נוסף ועוד – בהתאם לקיים ולאפשרויות במקום. בדיקת האופציות האפשריות לתוספות השונות, וכן, תכנון קומות חדשות לבניין בהתאם לתקן החל במקום.

לפני-אחרי

בנית הדמיות ותכניות מכר – להצגה בפני הדיירים, הרשויות ואף בפני קונים פוטנציאליים בשלב המתקדם יותר.

שינוי ושיפור תכניות בהתאם לדרישות דיירי הבניין – לאחר ישיבות נציגי החברה עם הדיירים במקום, והתחשבות בדרישותיהם – יש לעדכן את התכניות.

הכנת תכניות הגשה – לאחר הסכמת רוב הדיירים לביצוע הפרויקט, עלי להכין תכניות סופיות להגשה בפני הרשויות. תהליך ההגשה משתנה בתכניות פינוי-בינוי ובתכניות תמ"א 38.